سه شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۷

چهارشنبه سوری

زردیه من از تو ..... سرخیه تو از من. پریدن از روی آتش در شب چهارشنبه آخر سال یه سنت قدیمیه که ایرانیان باستان آتش را مظهر پاکی میدانستند و معتقد بودن با پریدن از روی آتش انرژی های منفی که طی سال ما در خودمون داشیم در آتش میریزیم و به جاش انرژی مثبت یا گرمی از آتش میگیریم. من که دیروز کلی از روی آتیش پریدم شما چطور؟

شفگورمند www.gourmand.ir در 8:50 |  لینک ثابت   •