شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۷

طرز درست کردن خلال پرتقال

Cut strips with a vegetable peeler when making candied citrus peel garnish.
Scrape side of peel when making candied citrus peel garnish.
Cut into thin strips when making candied citrus peel garnish.
حدود ۱۰ دقیقه روی حرارت خیلی کم توی آب جوش بریزید و بگذارید بجوشه....
Add peel strips to boiling mixture when garnishing.
Simmer until translucent when garnishing.
Spoon peel strips into sieve when garnishing.
Place strips on waxed paper when garnishing.
شفگورمند www.gourmand.ir در 16:9 |  لینک ثابت   •